خانه / درباره ما

درباره ما

گروه زیست نوین جمعی از دانشجویان دغدغه مند زیست شناسی و علوم مرتبط هستند که تلاش در جهت روشن گری مفاهیم زیستی دارند.
ناپلئون هیل میگوید :
“تغییر مداوم و همیشگی در راس فهرست معجزه های زندگی قرار گرفته و انتخاب شده است.به این دلیل که بیشتر نژاد بشر در مقابلش به شدت،مقاومت میکند.علت اساسی تمام ناکامی ها و شکست های فردی،درک نکردن و سازگار نشدن با آن است.
دنیای امروز،دنیای پیشرفت و تکامل است.دانشمندان سراسر جهان مشغول بیشتر فهمیدن و یادگیری هستند؛ و تغییر هم نتیجه نهایی تمام یادگیری های واقعی است.چیزی که اینجا تعیین میکند ما برنده باشیم یا بازنده ،این است که نسبت به هر اتفاق جدیدی چه عکس العملی نشان میدهیم.”
علم زیست شناسی،یکی از رشته هایی است که کوچکترین تغییرِ جهتی در نحوه انجام کارها ،بازخوردهای زیادی دارد،چون علمی است که مردم به صورت روزمره از نتایج آن،استفاده میکنند.ممکن است یک سری از نتایج به فرهنگ و مذهب مردم مربوط باشد،یک سری دیگر از نتایج مستقیما با سلامت مردم در ارتباط باشد.که این نقطه شروع کار ما میباشد.طبیعتا یک سری از افراد هستند که نمیخواهند مردم با روش ها و ابزار های جدید آشنا شوند..
تمام این صحبت ها و مقدمات گفته شد تا به این نقطه برسیم که زیست شناسی علمی پر از تغییر و تکاپو است.برای بهبود زندگی بشر،ما نیاز به تغییر داریم و آن تغییر هم در دست اجراست..وظیفه ما معرفی این تغییرات،این روش هاو ابزارهای جدید با تمام نقاط مثبت و منفی آن به مردم است.تا به مردم اجازه دهیم که خود با آگاهی تصمیم گیرند و انتخاب کنند.
به همین منظور به همت انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شاهد در خرداد ماه ۱۳۹۶ ، گروهی تحت عنوان گروه زیست نوین تشکیل شد. شفاف سازی جنبه های مختلف علوم زیستی مدرن ، حساسیت زدایی و تصحیح دیدگاه جامعه نسبت به آن از جمله اهداف این گروه است.
مباحثی همچون اصلاح نباتات، محصولات تراریخته ، تلقیح مصنوعی، شبیه سازی موجودات زنده و… در راس بررسی ها و اقدامات این گروه است. چرا که فواید بسیار و نکات مثبت این موضوعات به دلیل وجود امکان سوء استفاده در برخی موارد، مورد غفلت قرار گرفته است. در حالی که برای شناخت درست یک مسئله ی علمی لازم است تمام جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد.
تا زمانی که جامعه بینش کافی و درستی نسبت به این علوم نداشته باشد؛ نمیتوان انتظار پذیرش فناوری یا محصولات این حوزه ها را از سوی عموم مردم داشت.
بر این اساس ، این گروه در صدد است با تحقیق بر روی این موضوعات و برگزاری سمینار هایی برای آگاه سازی، و تهیه مطالبی علمی در سطح فهم عموم و انتشار آن در نشریات و روزنامه ها ، آمادگی و آگاهی جامعه را افزایش دهد.

Zist Novin team are some of Shahed (University of Tehran) Scientific Association of Biology students who are trying to develop and present different aspects of Biology and it’s new discoveries to everyone who likes it .